21 Feb 2018 12:02 | 22 Feb 2018 00:02

Planerat strömavbrott i Rislycke

Onsdagen den 21 februari klockan 12:30-16:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Rislyckevägen och Snärjevägen.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar