02 Oct 2019 10:10 | 02 Oct 2019 11:10

Planerat strömavbrott i Mörrum

Onsdagen den 2 oktober planerar vi att göra en ombyggnad och förstärkningsarbete på en av våra elektriska anläggningar i Mörrum. Arbetet medför att vi klockan 10:00 till 11:00 behöver bryta strömmen till några fastigheter på Ugglebodavägen och Hultavägen. Information har skickats till berörda kunder.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande!

 

Var: Ugglebodavägen och Hultavägen i Mörrum

När: 2 oktober

Tid: 10:00 till 11:00 

Aktuella driftstörningar