26 Jan 2018 10:01 | 27 Jan 2018 00:01

Planerat strömavbrott i Ljusaryd och Kärrsjön

Fredagen den 26 januari klockan 10:00-11:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Ljusarydsvägen vid Ljusaryd och Kärrsjön.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete. Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar