21 Feb 2018 09:02 | 22 Feb 2018 00:02

Planerat strömavbrott i Ljusaryd, Gåragöl, Skallmöte och Kärrsjön

Onsdagen den 21 februari klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Gåragölsvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen och Örsjövägen.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar