25 Aug 2016 09:08 | 26 Aug 2016 09:08

Planerat strömavbrott i Kyrkhult, Gåragöl, Månasken och Mörkamåla

Torsdagen den 25/8 klockan 09:30-12:30 planeras ett strömavbrott i Kyrkhult, Gåragöl, Månasken och Mörkamåla.

De som kommer att beröras är boende på Brödhultsvägen, Källebodavägen, Kopparemålavägen, Lönnemålavägen och Hemsjövägen.

Information kommer skickas till berörda kunder via post.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar