06 Mar 2019 08:03 | 06 Mar 2019 12:03

Planerat strömavbrott i Kyrkhult

Onsdagen den 6 mars klockan 08:00-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Gårdsjövägen, Garvarevägen, Väktarevägen, Fridaforsvägen, Björkvägen och Backstigen i Kyrkhult. Information ska skickats till berörda kunder.

Avbrottet beror på förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.


UPPDATERING 5/3 kl 13:20
Strömavbrottet kommer inte beröra alla adresser samtidigt under förmiddagen. Vi kommer bryta strömmen områdesvis enligt följande: 

08:00 - 09:00 Gårdsjövägen, Garvarevägen och Väktarevägen.
10:00 - 11:00  Fridaforsvägen
11:00 - 12:00 Björkvägen och Backstigen

Aktuella driftstörningar