23 Nov 2015 07:11 | 23 Nov 2015 09:11

Planerat strömavbrott i Kärrabol med omnejd måndagen den 23 november

Måndagen den 23/11 kl. 07:30 - 09:00 planeras ett strömavbrott som berör boende i Kärrabol, Bytaremåla, Skjutsmåla, Lilla Ry och Kopparemåla.

Information kommer skickas till berörda kunder via post.

Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar