22 Aug 2019 10:08 | 22 Aug 2019 12:08

Planerat strömavbrott i Jämshög

Torsdagen den 22 augusti klockan 10:00-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Bygatan och De Ungas väg i Jämshög. Information ska ha skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande!

Aktuella driftstörningar