28 Jun 2019 10:06 | 28 Jun 2019 11:06

Planerat strömavbrott i Jämshög

Fredagen den 28 juni klockan 10:00-11:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Östra Ringvägen och Gamla Banvallen i Jämshög. Information ska skickats till berörda kunder. 
Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande!

Aktuella driftstörningar