22 Feb 2018 14:02 | 23 Feb 2018 00:02

Planerat strömavbrott i Halen

Torsdagen den 22 februari klockan 14:00-17:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Halenvägen och Strandplan.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar