05 Oct 2017 08:10 | 06 Oct 2017 22:10

Planerat strömavbrott i Gränum

Torsdagen den 5 oktober klockan 08:00-08:30 samt fredagen den 6 oktober klockan 14:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på gatorna Rislyckevägen och Byabacken i Gränum.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar