30 Jan 2019 10:01 | 30 Jan 2019 11:01

Planerat strömavbrott i Gammalstorp

Onsdagen den 30 januari klockan 10:00-11:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Gammalstorpsvägen, Lussabacksvägen och Ringaslättsvägen i Gammalstorp. Information ska skickats till berörda kunder.

Avbrottet beror på förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar