27 Jun 2019 09:06 | 27 Jun 2019 13:06

Planerat strömavbrott i Furustad

Torsdagen den 27 juni klockan 09:00-13:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Furustad med omnejd. Information ska skickats till berörda kunder. 
Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande!

Aktuella driftstörningar