08 Nov 2016 12:11 | 09 Nov 2016 00:11

Planerat strömavbrott i Bökestad, Mölletorpet och Boafall tisdagen den 8 november

Tisdagen den 8 november klockan 12:00 - 16:00 planeras ett strömavbrott, som berör boende i Bökestad, Mölletorpet och Boafall.

Information har skickats till berörda kunder via post.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar