21 Jun 2017 00:06 | 26 Jun 2017 14:06

Planerat strömavbrott Bökestad, Grönhult, Södra och Norra Fröatorpsvägen, Stubbavägen och Santatorp

Onsdagen den 21 juni klockan 08.00 - 09.30 planeras strömavbrott i Bökestad och Grönhult. 

Onsdagen den 21 juni klockan 12.30 -15.30 planeras strömavbrott på Södra Fröatorpsvägen, Stubbatorpsvägen, Norra Fröatorpsvägen och Santatorp.

(Berörda fastighetsägare är aviserade via post)

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar