18 Oct 2017 09:10 | 19 Oct 2017 07:10

Planerat strömavbrott Gåragöl N och Ljusaryd

Onsdagen den 18 oktober klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör anläggningsadresserna Gåragölsvägen och Ljusarydsvägen.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar