25 May 2015 11:05 | 25 Feb 2016 07:02

Information angående VA-arbeten Allégatan/Båtsmansgatan, Olofström

På uppdrag av Olofströms Kraft AB, inleder SBVT i slutet av maj 2015 omläggningsarbeten av vatten- och avloppsledningar i anslutning till Allégatan och Båtsmansgatan. 

Projektet omfattar byte av dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.

Projektet är indelat i tre etapper:

  1. Nya huvudledningar från kanalen till i höjd med Violgatan. Dessa ledningar kommer att läggas i en sträckning på grönområdet mellan Allégatan och Pukaviksvägen.
  2. Nya ledningar från Allégatan som ansluter till ledningarna som lagts i etapp 1. Det är vid genomförandet av denna etapp som fastigheterna längs Allégatan blir omkopplade.
  3. Byte av ledningar i Båtsmansgatan, på sträckan mellan Allégatan och Humlegatan.

Projektledare är Roger Jönsson, telefon: 010-211 97 44, e-post: roger.jonsson@sbvt.se

Aktuella driftstörningar