05 May 2023 00:05 | 30 Sep 2023 00:09

Grävarbete i Oredslund

Under våren och sommaren 2023 kommer vi genomföra schaktarbete i Oredslundsområdet. Arbetet gör vi för att förstärka elnätet och därmed öka leveranssäkerheten. Vi kommer även byta kabelskåpen.
Under arbetets gång kan det bitvis innebära begränsad framkomlighet längs gator, gång- och cykelbanor, vi hoppas att ni har överseende med detta. Nedan är en karta där vi markerat vilka gator vi kommer gräva längs med. Vi kommer börja västerifrån på Oredslundsvägen

Eventuella strömavbrott kommer aviseras ut separat till berörda kunder. 

 

Aktuella driftstörningar