23 Sep 2022 00:09 | 31 Dec 2022 00:12

Grävarbete i Holjekroken

Under hösten och vintern 2022 kommer vi genomföra schaktarbete i Holjekroken.
Arbetet gör vi för att förstärka elnätet och därmed öka leveranssäkerheten.
Under arbetets gång kan det bitvis innebära begränsad framkomlighet längs gator, gång- och cykelbanor. Nedan är en karta som visar var vi kommer gräva.

Eventuella strömavbrott kommer aviseras ut separat till berörda kunder. 

 

Aktuella driftstörningar

Driftstörning

23 sep 2022 00:00

Grävarbete i Holjekroken