22 Mar 2019 08:03 | 25 Mar 2019 18:03

Flygbesiktning av elnät

Fredag 22 mars och måndag 25 mars kommer vi besikta elnätet med hjälp av lågt flygande helikopter. Vi kommer flyga över hela vårt område i Olofströms kommun. Det är en viktig del i vårt arbete för att underhålla och förbättra vårt elnät. Vi får en bra överblick och kan upptäckta fel och brister som vi annars har svårt att se.

Vi ser direkt var vi behöver röja och ta ned träd i ledningsgatorna för att minimera risken att träd faller ner över ledningarna och i värsta fall orsakar avbrott.

Vi ber redan i förväg om överseende med eventuellt buller eller andra störningar som kan förekomma i samband med arbetet. Flygning på låg höjd förekommer så vi ber särskilt djurägare att tänka på detta då bullret kan skrämma djuren.

Aktuella driftstörningar