03 Oct 2018 00:10 | 04 Oct 2018 00:10

Vattenläcka på Ingenjörsgatan

En vattenläcka har uppstått på Ingenjörsgatan och vattnet är avstängt tillsvidare.
Reparationsarbetet har påbörjats.


Vattentank kommer att placeras ut vid Ingenjörsgatan 53.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Aktuella driftstörningar