05 Aug 2016 10:08 | 06 Aug 2016 00:08

Strömavbrott Näsum Östad Ljungryda

Vi har drabbats av ett strömavbrott i Näsum, Östad och Ljungryda.

Orsaken till avbrottet är en avgrävd kabel.

14.00 Samtliga kunder har fått strömmen tillbaka. Föreligger några fasfel v g kontakta oss men kontrollera jordfelsbrytaren (för de som har). Beklagar det inträffade.

 

Aktuella driftstörningar