23 Apr 2019 13:04 | 23 Apr 2019 19:04

Strömavbrott i Boafall

För tillfället har vi ett strömavbrott som berör Alltidhult, Boafall, Sågmöllan, Blisstorp, Målen och Grönhult med omnejd. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen löpande.

UPPDATERING 15:05 Det är en stolpe som knäckts och trillat över ledningen. Vi arbetar med att få bort den.

UPPDATERING 18:50 Strömavbrottet i Alltidhult, Boafall, Sågmöllan, Blisstorp, Målen och Grönhult med omnejd är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått strömmen tillbaka. Föreligger fasfel kontakta oss på tel 0454- 980 00

Aktuella driftstörningar