01 Jan 2019 05:01 | 01 Jan 2019 09:01

Strömavbrott Ekeryd, Gaslunda, Ljusaryd, Forneboda och Ivö

För tillfället har vi ett strömavbrott som berör Ekeryd, Gaslunda, Ljusaryd, Forneboda och Ivö med omnejd. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen löpande.

UPPDATERING 08:40 Strömavbrottet i Ekeryd, Gaslunda och Ljusaryd med omnejd är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått strömmen tillbaka. Ivö. Erikstorp och Kärringbygden saknar fortfarande ström och vi arbetar med att åtgärda felet som beror på att ett träd fallit över ledningen.

UPPDATERING 09:40 Strömavbrottet på Ivö är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått strömmen tillbaka. Erikstorp och Kärringbygden saknar fortfarande ström och vi arbetar med att åtgärda felet. 
Föreligger fasfel kontakta oss på 0454- 980 00

Aktuella driftstörningar