01 Jan 2019 11:01 | 01 Jan 2019 14:01

Strömavbrott Alltidhult, Boafall och Sågmöllan

För tillfället har vi ett strömavbrott som berör Alltidhult, Boafall och Sågmöllan med omnejd. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen löpande.

UPPDATERING 14:00 Samtliga kunder ska nu fått strömmen åter. 
Föreligger fasfel kontakta oss på 0454- 980 00

Aktuella driftstörningar