09 Nov 2018 19:11 | 10 Nov 2018 09:11

Strömavbrott

03.30 Samtliga kunder har strömmen tillbaka i Edenryd. 

21.30 Fortfarande är delar av Edenryd strömlöst. Felsökning pågår

20.30 Valje och stora delar av Edenryd har fått strömmen åter. Prognosen är att samtliga kunder har strömmen tillbaka ca 21.30.

Vi har drabbats av strömavbrott i Valje, Edenryd, med omnejd. Felsökning pågår.

Aktuella driftstörningar