05 Oct 2018 08:10 | 05 Oct 2018 18:10

Reperation av vattenledning på Bredgatan

En vattenläcka har uppstått på Bredgatan och vattnet kommer att stängas av fredag 5 oktober kloclan 08:00 för att påbörja reperationsarbetet. Arbetet beräknas vara klart samma dag klockan 18:00, eventuellt längre om det behövs.

Vattentank kommer att placeras ut vid korsningen Bredgatan/Ågatan.


 Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

I de fall missfärgning kvarstår efter spolning kontakta SBVTs kundtjänst, 010-211 97 80

Aktuella driftstörningar