04 Feb 2018 00:02 | 04 Feb 2018 09:02

Information om strömavbrott

00:50 Samtliga kunder har åter fått strömmen tillbaka.(Orsaken till strömavbrottet är ett träd som fallit över en ledning)

22:30 Väghult - Kåraboda och Farabol har drabbats av nytt strömavbrott. Felsökning pågår

21:45 Samtliga kunder har strömmen tillbaka i Väghult - Kåraboda - Farabol med omnejd..

Föreligger fasfel ring 0454 - 980 98

20:30  Vi har drabbats av strömavbrott i Väghult - Kåraboda - Farabol. Felsökning pågår

Aktuella driftstörningar