19 Sep 2016 11:09 | 20 Sep 2016 00:09

Driftstörning på fjärrvärmen

Kl. 11.00: Vi har en driftstörning på fjärrvärmenätet mellan Hotellet och Bredgatan vilket berör värme och varmvatten i fastigheterna. Arbete pågår och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Kl. 12.40: Driftstörningen är nu åtgärdad och de drabbade fastigheterna har återigen värme och varmvatten.

 

Aktuella driftstörningar