02 Aug 2017 15:08 | 02 Aug 2017 19:08

Akut strömavbrott i Axeltorp, Råby, Håkanryd och Grödby

Vi har drabbats av ett strömavbrott i Axeltorp, Råby, Håkanryd och Grödby. Felsökning pågår.

16.20 I stort har samtligt kunder elen tillbaka. Ett fåtal kunder i Leingaryd kvarstår, Arbete pågår.

Samtliga kunder ha fått strömmen tillbaka.

Aktuella driftstörningar