09 jun 2017

Viktig information om arbete med utredning av dagvattenanslutningar i Vilshult

Pollex AB kommer på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst AB att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i Vilshult under vecka 25-27. 

Arbetet medför att entreprenören POLLEX AB kommer att behöva beträda enskild tomtmark ett flertal gånger.

 

Ofarlig rök i ledningsnätet utanför husen

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

  • För att undvika att röken kommer in i byggnaden, ber vi fastighetsägare anslutna till kommunalt avlopp, att fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. 

Vår strävan är att arbetet med kontroll/inventering av dagvattenanslutningarna inte ska vålla berörda några större besvär eller olägenheter.

Arbetet görs för att kunna hitta och koppla bort dränerings- och regnvatten som tillförs avloppsystemet i samhället. Härigenom minskas bland annat risken för översvämningar i källare och belastningen på avloppsreningsverket minskas.

 

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

  • Thomas Landgren – Pollex AB    Tel. 0705 - 98 30 77
  • Henrik Strand – Pollex AB    Tel. 0705 - 98 30 63