Oktober 2022

28-10-2022

Ny fjärrvärmetaxa för 2023

Styrelsen beslutade 2022-09-30 att höja fjärrvärmetaxan med 15 % för 2023.  Under de senaste månaderna har vi sett de kraftigaste prishöjningarna...

10-10-2022

Vi förklarar elavtal med timmätning

Det talas mycket om elavtal med timmätning, speciellt sedan sommaren 2022 då elen mer långvarigt varit dyrare än den hittills varit under den omreg...

10-10-2022

Vi är på utbildning 17 oktober

Måndagen den 17 oktober har vi utbildning för kundservice, och därför är telefonen och chatten stängd den dagen. Det går bra att mejla oss på kun...