November 2019

28-11-2019

Ny energiskatt för 2020

Från och med den 1 januari 2020 ökar energiskatten för elektrisk kraft till 35,3 öre/kWh.

28-11-2019

Ny elnätstaxa för 2020

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja elnätsavgiftstaxan med 2,0 % (inklusive moms) i förhållande till 201...

01-11-2019

Tävla med era Halloween bilder

Enligt tradition infaller Halloween 31 oktober men många firar Halloween till helgen istället. Hur uppmärksammar du Halloween? Vi blir jätteglada o...

01-11-2019

Ny fjärrvärmetaxa för 2020

  Styrelsen beslutade 2019-10-10 att höja fjärrvärmetaxan med 3 % för 2020.  Vi gör stora investeringar för att öka kvaliteten, leveranssäkerhete...