09 apr 2018

Vi påminner om energiskatten som numera kommer på fakturan från oss

Som vi har informerat om tidigare har energiskatten på el flyttats från elhandelsföretaget till oss (elnätsföretaget).

Energiskatten på el är just nu 33,1 öre per kWh. Moms på energiskatten på el, med 25 %, flyttar också tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. Fakturan från oss kan därför bli något högre än före årsskiftet. Speciellt också med tanke på att det varit kallt, vilket ökar elanvändningen om elvärme används.

Men viktigt att veta är att det endast handlar om en flytt och kostnaderna totalt sett har därmed inte ökat. Läs gärna mer i artikeln nedan.

www.energiforetagen.se/energiskatten-nu-pa-elnatsfakturan