20 feb 2023

Utbetalning av elstöd

Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalning av elstödet. Utbetalningarna startar den 20 februari och sker därefter succesivt. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars.

Det finns en särskild förordning som reglerar hur utbetalningarna ska göras. Svenska kraftnät ansvarar för den modell som ska användas för att beräkna elstödet.

Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan. Olofströms Kraft rapporterade till försäkringskassan under vecka 7. Underlaget innehåller alla konsumenter som haft en förbrukning under perioden 2021-10-01 till 2022-09-30 och stod för ett elnätsavtal den 2022-11-17.

 

Mer information finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.