27 okt 2017

Taxeändringar 2018: Fjärrvärme, elnät och VA

Från och med 1 januari 2018 höjs fjärrvärmetaxan med 2 % (inklusive moms) i förhållande till 2017 års taxa (enligt styrelsebeslut 2017-10-13). Höjningen grundar sig på investering i en ny biooljepanna, framtida investeringar i produktionsanläggning samt allmänna kostnadsökningar.

 

Från och med 1 januari 2018 höjs även elnätstaxan med 4 % (inklusive moms) i förhållande till 2017 års taxa (enligt styrelsebeslut 2017-10-13). Höjningen grundar sig på förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet samt ökade kostnader för abonnemang i vårt överliggande nät.

 

Olofströms Kraft ABs styrelse har föreslagit en höjning av VA-taxan med 2 % (inklusive moms). Kommunfullmäktige beslutar kring detta i slutet av 2017.