22 feb 2019

Studiebesök från AKTA-projektet

Idag hade vi besök från Olofströms Näringsliv.
Några entusiastiska deltagare från AKTA-projektet fick information om vår verksamhet och en rundvandring på fjärrvärmeverket.
AKTA som står för ”Arbetskraft Till Arbetsmarknaden” är ett samarbete mellan
Olofströms Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Tanken är att underlätta det lokala näringslivets utveckling genom kompetensförsörjning och vidareutbildning.
 Fokus ligger på resurser av nyanlända och långtidsarbetslösa.

För oss är det viktigt med integration och vi tackar alla deltagare för att ni ville besöka oss!