24 jun 2020

Snart kommer du få en smartare elmätare

För att bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle kommer vi byta ut alla våra kunders elmätare till nästa generations smarta mätare. De nya mätarna har en rad funktioner, bl.a. går det att läsa av aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas. De kan också ge oss information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning.

 

Varför måste elmätaren bytas?

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare senast 1 januari 2025.

De nya mätarkraven har kommit till för att:

  • Kunna ge bättre information till kunder och aktörer på elmarknaden.
  • Ge utökade möjligheter för kunder att anpassa sitt elanvändningsmönster och för elnätsföretagen att utforma tariffer.
  • I ett elnät måste det alltid råda balans mellan använd och producerad el. De nya elmätarna underlättar för elproducenterna att matcha produktionen av el mot efterfrågan genom tätare mätintervaller.

 

När kommer bytet ske?

Arbetet med elmätarbytet kommer starta under hösten 2020 och pågå i flera etapper. Totalt är det cirka 13 500 elmätare som ska bytas ut. Vi kommer gå ut med mer information när det närmar sig bytet i första etappen.

Före mätarbytet kontaktar vi dig och föreslår en tid. Du kommer att bli informerad ifall du behöver närvara vid bytet, beroende på om vi har åtkomst till din elmätare eller inte. Vi behöver din hjälp med att se till att det är fri tillgång till mätaren innan teknikern kommer. Logga in på Mina Sidor och kontrollera så att vi har korrekt kontaktuppgifter. På så sätt kan vi enkelt skicka sms innan vi kommer.

 

 

Mer info om dina rättigheter som konsument finns att läsa hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå