30 jun 2023

Sänkning av elnätsavgiften den 1 augusti 2023

I början av 2023 höjde vi elnätsavgifterna på grund av högre kostnader för bland annat det överliggande nätet och nätförluster. Höjningen var nödvändig för att täcka våra kostnader och innebar ingen vinst för Olofströms Kraft.

Nu har elöverföringsavgiften på regionnätet sänkts och därför kommer vi sänka den rörliga nätavgiften till 24,73 öre/kWh ink. moms. Den nya avgiften gäller från den 1 augusti 2023.