13 jul 2020

Så funkar kraftsystemet – en förenkling

Driftsäkerhet, effektbrist och nätkapacitetsbrist är viktiga begrepp som i den allmänna debatten ofta blandas samman, vilket är olyckligt. Energisystemet är en komplex apparat - men Energiföretagen har gjort ett försök till förenkling, för att skapa en nödvändig förståelse och förklara olika aktuella begrepp kopplade till elmarknaden. 
Läs deras artikel på Energiföretagens hemsida.