18 okt 2017

Rättelse i dagens BLT

Rättelse i dagens BLT, där felaktiga uppgifter kring VA-taxan har förekommit.

BLT anger en förväntad ny månadskostnad på 690kr som ökad årskostnad. Detta är inte korrekt. Förväntad höjning ger en ökad årskostnad med ca 180kr eller 15kr/månad.