15 feb 2018

Påminnelse om energiskatteflytt

Från och med 1 januari 2018 ska vi, elnätsföretaget, ta ut energiskatten. Detta har tidigare legat hos ditt elhandelsföretag. Fakturorna avser alltid föregående månad och därför ser du förändringen först nu i februari där fakturan alltså gäller för januari månad.

I praktiken innebär det bara en förflyttning. Fakturan från oss ökar med samma belopp som fakturan från ditt elhandelsföretag minskar. Från 2018-01-01 är energiskatten 33,1 öre/kWh.