04 nov 2020

Oförändrat pris för fjärrvärme 2021

Styrelsen beslutade 2020-10-09 att fjärrvärmetaxan blir oförändrad för 2021.
 

Vi måste alla minska vår miljöbelastning för att nå ett hållbart samhälle. Vår fjärrvärme produceras till nästan hundra procent via biobränsle, därför är den ett väldigt bra uppvärmningsalternativ för den som har möjlighet. Genom att vi då behåller priset oförändrat från kommande årsskifte så behåller vi fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot andra uppvärmningsformer.

Vi gör ändå investeringar för att öka kvalitén och leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet, som ger er kunder en trygghet. Vi investerar i ökad pumpkapacitet samt ökar vår överföringskapacitet vilket ger möjlighet för fler kunder att ansluta sig. Ett både ekonomiskt och miljöriktigt alternativ till uppvärmning för många fastigheter.