31 okt 2018

Oförändrat pris 2019 på fjärrvärmetaxan

Styrelsen beslutade 2018-10-12 att inte höja fjärrvärmetaxan för 2019. 

Vi gör ändå stora investeringar för att öka kvaliteten och leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet, som ger er kunder en trygghet. Som ett led i detta samt vårt miljöarbete har vi under 2018 investerat i en biobränsleeldad oljepanna som ska stå klar innan vintern 2018. Vi kommer då kunna minska vår gasolanvändning. Denna nya produktionskapacitet ger oss också möjligheten till att erbjuda fler fastigheter att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ett både ekonomiskt och miljöriktigt alternativ till uppvärmning