30 nov 2018

Nya taxor för 2019

 

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2019 höja elnätsavgiftstaxan med 4,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2018 års taxa (enligt styrelsebeslut 2018-11-27).
Höjningen grundar sig på förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet samt ökade kostnader för abonnemang i vårt överliggande nät.
 

För att möta ökade kostnader för att bevarande av VA-anläggningarnas funktion och värde, höjs VA-taxan med 4,5 % i förhållande till 2018.