01 nov 2019

Ny fjärrvärmetaxa för 2020

 

Styrelsen beslutade 2019-10-10 att höja fjärrvärmetaxan med 3 % för 2020. 

Vi gör stora investeringar för att öka kvaliteten, leveranssäkerheten och att minska vårt behov av fossilt bränsle. Vi har investerat i en biooljepanna som gör att vår användning av gasol i värmeproduktionen nästan helt har upphört. Under 2018 var vår användning av fossilt bränsle 3,5 % av vår totala energiproduktion. Vår förhoppning är att vi kan sänka detta ytterligare.  

Prishöjningen beror på en ökad efterfrågan på skogsprodukter som medför kostnadshöjning på bränsle.