10 jun 2024

Nässelfrossa 2024

Efter regn kommer solsken - Snart är det dags för årets Nässelfrossa. El och väder hör på många olika sätt ihop och i år får vi besök av en metrolog som berättar mer om vädrets markter. 

Vädrets makter rår man inte över! Meteorologen Mats Andersson, känd från bl.a. TV och Radio Blekinge, berättar om väderleksförhållanden och hur den globala uppvärmningen påverkat oss (klimatet) under 120 år. Entréavgiften (50 kr) skänks till en välgörenhetsorganisation.

Fika ingår.

 

Mer information och bokning sker på Nässselfrossas hemsida.