14 jan 2022

Hushållen kan få vänta länge på elstöd

Hushåll som pressas av höga elpriser kommer att få vänta på det statliga stödet. Ännu finns ingen modell klar för hur pengarna ska nå kunderna.
 

När elnätsbolagen träffade regeringen beskrev ministrarna olika modeller för hur kompensationen ska utföras, men ännu är inget fastlagt. Regeringen har alltså presenterat sitt förslag utan att ha en färdig lösning. Först nu börjar jobbet med att ta fram en sådan, och det är regeringen som är ansvarig, även om det blir vi som elnätsbolag som får göra jobbet. Det går att tänka sig olika modeller, exempelvis ett avdrag på elnätsfakturan framöver. Det kommer också att krävas ett riksdagsbeslut, men hur ett sådant ska se ut är ännu oklart.

Regeringen h
ar tittat på en enkel och snabb lösning, ju mindre lagstiftning som krävs, desto snabbare går det att få fram den. Ett nytt möte mellan elnätsbranschen och representanter för regeringen kommer ske snart igen. Förhoppningsvis kan vi efter det ge mer information om hur elstödet kommer betalas ut.