12 maj 2020

Grävjobb i Halens naturreservat

Under vecka 22-29 kommer vi  genomföra schaktarbete längs vandrings- och ridleden i Halens naturreservat, mellan Metallstugan och Bergatorpet. Arbetet längs leden beräknas pågå 4 veckor. Under den här perioden ber vi om överseende med att det bitvis kan innebära begränsad framkomlighet.

Arbetet gör vi för att förbättrar leveranssäkerheten i elnätet genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken.