23 mar 2018

Förtydligande till er i Mörrum som fått besök av E.ON

Det har kommit till vår kännedom att E.ON knackar dörr i Mörrum och bland annat beskriver det som att de har köpt upp Olofströms Kraft Nät. Detta är helt FALSKA uppgifter. Vi äger nätet och det finns sedan möjlighet för olika elhandelsbolag att sälja el till er kunder.

Vi tycker det är tråkigt och beklagar att denna typ av försäljningsteknik förekommer.